De miljoenennota 2014
en de agrarische en groene sector

De arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Gevolgen voor de agrarische en groene sector

Alle onderdelen van het akkoord zijn door het Colland Bestuursbureau verwerkt in een handig overzicht met daarbij de rol van betrokken partijen. U vindt dit overzicht hier

De gevolgen van het sociaal akkoord worden momenteel in kaart gebracht en met de betrokken sectorcommissies besproken. Aan de hand hiervan zullen verdere plannen worden gemaakt.